M51-v2

Peter Larsson använde totalt 100 minuters exponeringstid, fördelat på fyra olika filter. Därefter är korrektioner för bias, mörkström och flatfält gjorda i en ganska omfattande bildbehandlingsprocess. Bilden är den bästa färgbilden av M51 som någonsin tagits på Tycho Brahe-observatoriet.

PLi