I samband med föreningarnas dag under Malmöfestivalen denna söndag (19.8) utdelade stadens fritidsförvaltning sitt och kommunens förnämliga hederspris "Årets Eldsjäl" för 2011.

And the winner is...

Astronomiska institutionen i Lund arrangerar ett antal aktiviteter i samband med "100 timmar astronomi". Det är öppet för stjärnvisning i astronomihuset och på Stortorget i Lund kommer man att visa solen, allt förstås vid klart väder. Olika experiment kommer att demonstreras och särskilda aktiviteter för barn utlovas. Mera info på www.100timmar.info.

Den 7 februari överlämnade Anders Nyholm en donation ifrån Harry Lindholm, pensionerad lektor från Malmö latinskola. Donationen bestod i en reproduktion i liten skala av den berömda Vintergatskartan, gjord på 1940-talet på Lunds Observatorium. Det speciella med detta examplar var att det var signerat av den store mästaren, själv, Knut Lundmark.

VenusMed ganska medel går det att ta astrobilder... Bilden av Venus togs med en lätt avdammad 3 tums refraktor som med viss möda släpades ut i trädgården. Därefter sattes en mobiltelefonkamera med ännu större möda mot okularet.. Resultatet ses till höger. / Peter L

Den den kraftiga vintern går inte heller observatoriet spårlöst förbi. Men just nu (6 feb) är det plogat och fint så att alla kan komma fram. Även den branta backen uppför till vattentornet kan passeras i bil...

Som förberedelse till 2009 års aktiviteter påbörjade Malmö kommun under hösten 2008 en översyn och renovering av observatoriet. Samtliga hus har gåtts igenom, bl a har vi fått ny takbeläggning och utbytt trävirke. Efter inbrottet i höstas har vi fått förstärkt inbrottskydd för dörrar och fönster. Vägbom, bättre belysning och omlagd gårdsplan ingår också i planerna och håller på att komma på plats.

Efter inbrottet för några veckor sedan försvann vår server och därmed också våra webbsidor. Efter mycket arbete har vi nu ersatt webbservern och fått upp webbplatsen för Tycho Brahe Observatoriet igen. Lärdomen av detta är att vi har förbättrat säkerheten betydligt och att vi också numera gör backup mer regelbundet då den sker automatiskt.

Som sagt, välkomna tillbaka till Tycho Brahe Observatoriets webbplats.

Webbmastern TBOBS