Idag, den 14 maj, är det Teckenspråkets dag i Sverige. Vi i Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe, vill gärna bidra till kunskapen om detta fantastiska språk. Sandra Lindqvist, ledamot i vår styrelse, visar i en film, hur några viktiga rymdord tecknas.

Kort kan också nämnas, att vår astropedagog Peter Hemborg använder Tecken till tal. Genom denna kunskap har Tycho Brahe-observatoriet kunnat utöka besök hos oss mycket. Tecken Till Tal, TTT används till barn med tal- och språkstörningar. Det som tecknas är det viktigaste ordet i en mening. Tecknet bli ett stöd till det verbala ordet eftersom tecknet och ordet sägs samtidigt.