Vad är Tycho Brahe-observatoriet? Läs mer om vår verksamhet!