Joomla

IMG 8441sm

En av våra tidiga medlemmar, Hans Hilderfors, har nu åter på allvar satsat på amatörastronomi. Med en liten men avancerad utrustning lyckas han ta fantastiska bilder, detta från en plats inne i Malmö stad. Hemligheten handlar om att blockera störande ljus med specialfilter.

Hans berättar:

"Fotona är tagna från en ljusförorenad trädgård i Malmö genom apokromatisk refraktor (TEC 110 FL, se bild) med objektivöppning 11 cm samt brännvidd 616 mm  (F 5,6). Astrokamera med CCD storlek 18 x 13,5 mm (QSI 683wsg-8) vilket ger ett bildfält på 1,6° x 1,3°. Pixelstorlek 5,4 µm och antal pixlar 3326 x 2504 vilket ger en bildupplösning på 1,8ʺ per pixel.

IMG 8442Samtliga foto avbildar emissionsnebulosor och ett Hα-filter har  använts med smal bandbredd på 3 nm för att selektivt fånga Hα-signalen från vätet i nebulosorna. Därigenom utestänges störande ljusföroreningar effektivt.

Exponeringstiden för vardera foto är två timmar uppdelat på sex 20-minuters exponeringar. Efterföljande bildbearbetning med  CCDSTack2 samt  StarTools och  Photoshop."

Bildserien nedan kan återges på fullskärm genom att vila muspekaren på bildernas nedre del och därefter klicka på fullskärmssymbolen.

 

 

 

 

Fototeleskop tekniska data

Teleskop: TEC 110 FL med TEC FF. Brännvidd 616 mm = f 5,6. Upplösning 1,0ʺ. Termisk förändring av fokuspunkt teoretiskt +8,8 µm/°C.

Motorfokus: OPTEC FocusLynx med TEC DirectSync stegmotor. Fokusrörelse 1,25 µm/steg, totalt 72 000 steg = 90 mm fokusomfång. Bäst fokus vid cirka 45 mm.

Montering:Astro-Physics Mach1GTO med RAPAS (Right-Angle Polar Alignment Scope). Uppmätt PE utan PEC aktiverat +/- 1,9ʺ, med PEC aktiverat uppmätt PE +/- 0,9ʺ. Guidfel vid normal seeing uppmätt till cirka +/- 0,3ʺ

Kamera: QSI 683wsg-8. Sensor Kodak KAF-8300 full frame. Pixelstorlek 5,4µm. Antal  pixlar 3326 x 2504. CCD storlek 17,96 x 13,52 mm. Bildfält med TEC 110 1,67° x 1,26°.  Upplösning 1,81ʺ/pixel.

Filter: Astrodon Tru-Balance E-serie LRGB samt 3 nm Hα, SII, OIII. Filterordning i filterhjul: 1 = L 2 = R 3 = G 4 = B 5 = Hα 6 = SII 7 = OIII 8 = tom.

Guidkamera: SBIG ST-i mono. Sensor Kodak KAI-0340. Pixelstorlek 7,4µm. Antal pixlar 648 x 486. Monterad som OAG (Off Axis Guider) på QSI-kamera.

Mjukvaror: APT (Astro Photography Tool), PHD2, CCDStack2, StarTools. Photoshop elements 12, Stelarium, SkyTools 3 Pro, Astro-physics V2 ASCOM driver,

 

 
Joomla
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates by Compass Design