Joomla

kvanta

Nyligen hade vi åter en amatörastronomikväll - denna gång med "Special Edition". Vår nye medlem Magnus Kvant var tillfälligt på besök från Frankrike och berättade om sitt specialintresse, nämligen spektroskopi.

Läs mer...
 

Rosettesm

En av våra tidiga medlemmar, Hans Hilderfors, har nu åter på allvar satsat på amatörastronomi. Med en liten men avancerad utrustning lyckas han ta fantastiska bilder, detta från en plats inne i Malmö stad. Hemligheten handlar om att blockera störande ljus med specialfilter. 

Läs mer...
 

Tycho Brahe obeservatoriet i Oxie har många möjligheter. Varje medlem har sin speciella inriktning. Därför finns det sektioner där informella träffar kan hållas för de som är intresserade av ett speciellt ämnesområde. Nedan beskrivs förutom Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe, de olika sektioner som för närvarande är aktiva.

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe (ASTB) har ca 160 medlemmar, i huvudsak från södra Sverige. Ca en gång i månaden har man sammankomster där senaste nytt inom astronomin presenteras. Fackastronomer inbjudes regelbundet för att ge populära föredrag. Mötena hålls oftast i Malmö (bl a St Gertrud) men då och då också på astronomiska institutionen i Lund. Alla intresserade är välkomna som medlemmar! Mera info finns på sällskapets sidor.

Solgruppen

Tora Greve sammordnar solgruppen på observatoret och sedan en tid tillbaka skapat en ny webbplats där hon rapporterar hennes resor runt globen där tillsammans med andra solintresserade medlemmar bevittnar och dokumenterar totala solförmörkelser.

Teleskopgruppen

Teleskopgruppen är tänkt för de som vill lära mer om våra observationsobjekt och lära känna våra instrument med den teori som ligger bakom tekniken samt tillämpa praktisk astronomi med hjälp av sällskapets utrustning på observatoriet i Oxie.

Observationsgrupp

Med sina avancerade teleskop utgör observatoriet en fantastisk resurs för amatörastronomiska observationer. Inom Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe, som driver observatoriet, finns en informell grupp som träffas regelbundet för att utveckla sitt intresse för praktiska observationer. Inga speciella förkunskaper krävs för att vara med!

Dokumentera Malmö-astronomins historia!

I samband med observatoriets 30-årsjubileum väcktes tanken på att närmare dokumentera Malmöastronomins historia. En viktig ingrediens är att belysa de astronomiska sällskapens verksamhet under åren.

Kursverksamhet

Observatoriet ger då och då kurser för medlemmar och andra intresserade. Ett exempel kan vara utbildning på observatoriets instrument. Ett annat kan vara utbildning för att kunna hjälpa till med publika visningar.

 


Joomla
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates by Compass Design